All posts by tarjei

Skiløyper i Lillehammerfjellet vinteren 2015

By | Nyheter | No Comments

Nordseter Utvikling B/A (NUV) sørger for løyper til Pellestova (vest for Reinsvatnet), Reinaåsen, Melsjøoset, til Lunken fra Melsjøen, Nevelvatnet rundt, Raudtjernet rundt, skogsløypa til Sjusjøen og Nordseterlia rundt. NUV har også et samarbeide med Øyer og Sjusjøen som gir tilgang til et stort løypenett. Read More

Untitled-1

Informasjon om Løypekjøring

By | Nyheter | No Comments

Oversikt over ansvarsområder for løypekjøring.

 

Nordseter Utvikling BA– Informasjon om Løypekjøring

Nordseter Utvikling BA (NUV) vil takke alle som bidro økonomisk på Nordseter i 2014. Vinteren 2014 var preget av mye nedbør, og var derfor svært ressurskrevende med tanke på vedlikehold av løypene. I perioden nov-13 til april-14 brukte NUV ca kr.480.000,- eksl.mva. på løypekjøring i Lillehammerfjellet, noe som tilsvarer hele budsjettet til NUV. Vi er derfor helt avhengig av den økonomiske støtten vi får fra hytte- og leilighetsforeninger, lokalt næringsliv, Lillehammer kommune og Fåberg Fjellstyre.

Det er viktig at ingen er i tvil om at løypebidragene går til vedlikehold av skiløyper på Lillehammerfjellet.

Nordseter Utvikling BA er en dugnadsbasert forening som har fokus på at de økonomiske midlene skal benyttes til en mest mulig effektiv bruk av løypemaskinen i vårt ansvarsområde.

Ved spørsmål eller kommentarer om løypepreparering, send en mail til Nordseter Utvikling.

Løypekjøring
Grunnet vårt budsjett kan vi dessverre ikke garantere topp skiforhold i løypene hele sesongen. Vi er nødt for å prioritere. Løypene våre er derfor delt opp i følgende kategorier:

Hovedløyper
Hovedløyper (Markert med grønn på kart) er løyper som tilslutter Nordseter til Øyer, Sjusjøen og Lillehammer sitt løypenett. Vi føler oss forpliktet til å sørge for at løypenettet i Lillehammerfjellet fremstår som helhetlig. Med andre ord, det gir et dårlig inntrykk om en skiløype stopper eller blir markant dårligere på kommunegrensen eller grensen til andre områdeansvarlige. Disse løyper ivaretar også størstedelen av hyttefeltene i vårt ansvarsområde.

Disse løypene har hovedprioritet. Like fullt har vi ikke budsjett til å kjøre flere ganger om dagen. Ved store snøfall eller dårlig vær vil vi ikke alltid klare å holde gode skiforhold i disse løyper.

Lokalløyper
Lokalløypene (Markert med gul) er resten av løypene våre. I disse løypene vil vi i perioder av året ikke klare å holde like bra skiforhold som i hovedløypene.

Disse løyper vil bli prioritert i forhold til sesong, snøforhold og været. De som gir tilslutning til andre løypenett prioriteres høyest. Dette er en forpliktelse vi deler med de andre løypenett!

 

Løypeentreprenør
Etter noen sesonger med mange negative tilbakemeldinger på løypekjøringen i vårt område, valgte NU i 2012 og inngå avtale med Ringsakerfjellet Drift AS(RD) om kjøring i løypene våre. Den nye løsning er svært gunstig i forhold til den gamle.

  • RD har flere nye og moderne maskiner. Som tidligere rammes vi ikke av driftsstopp om det er feil på tråkkemaskinen som kjører i vårt område. Den blir erstattet av en annen tråkkemaskin.
  • Med den «gamle» løsningen måtte vi kjøre dobbelt i store deler av løypenettet for å dekke hele løypebredden og for å holde oss innenfor eget ansvarsområde. Det nye system sparer oss for veldig mye dobbeltkjøring da de nye tråkkemaskiner prepper hele løypebredden. Samtidig unngår vi mye dobbeltkjøring på de løypene som støter til Sjusjøen sitt løypeområde.
  • De nye maskiner lager en mye bedre løypekvalitet enn vi fikk til med den «gamle» løsningen. Løypene er mye fastere og står lenger og bedre enn før.
  • Med den nye løsningen får vi også kjørt løyper selv om været ikke er bra. Målet er at det skal være løyper å gå på hver dag uansett vær.

Totalt sett gir den nye løsningen, sammenlignet med den «gamle», flere løypekilometer per krone, tryggere drift og bedre løypekvalitet. De 2 siste har vi fått veldig mange positive tilbakemeldinger på.


Kjøreperioder

Skisesongen har vi delt opp i perioder ut fra besøkstallene i Nordseter området. Generelt er helgene mye bedre besøkt enn ukedagene, og i roligere perioder prioriteres helg fremfor ukedager.

Som en grunnregel kjøres løypene på morgenen. Det skal være løyper å benytte fra kl 08:00 i høysesongen. I noen tilfeller på andre tidspunkter om dette er mest gunstig. Forbehold om vær og maskinproblemer!

Periode Løyper Fre-søn Man-tor Informasjon/forbehold:
1. nov til 21. des Reina, Melsjøen, Skogsløypa Gode forhold Greie forhold «Gode forhold» betyr, at vi tilstreber å lage like bra forhold som i de tilstøtende løypenett!«Greie forhold» betyr at sporene skal være synlige.
Pellestova (sør), Nevelrunden*, Lunkefjell*, Nordseterlia*, Veslerunden*, Rautjern*, Fjell løypa* og Lortvika* Kjøres ikke i denne periode Kjøres ikke i denne periode
22. des – 4. jan Pellestova, Reina, Melsjøen, Skogsløypa, Gode forhold Gode forhold På dager med dårlig vær kjøres ikke alle løyper. Er det uvær kjører vi kun løyper i skogen! Slike dager kjører vi ofte Skogsløypa både morgen og midt på dagen.
Nevelrunden*, Lunkefjell*, Nordseterlia*, Veslerunden*, Rautjern*, Fjell løypa* og Lortvika* Gode forhold Gode forhold
5. jan – 8. feb Reina, Melsjøen, Skogsløypa Gode forhold Greie forhold I tilfelle snøfall etter løypekjøring, har vi ikke budsjett til å kjøre løypene på nytt senere på dagen!     
Nevelrunden*, Lunkefjell*, Nordseterlia*, Veslerunden*, Rautjern*, Fjell løypa* og Lortvika* Gode forhold Greie forhold
9.feb – 22. mars Pellestova, Reina, Melsjøen, Skogsløypa, Gode forhold Gode forhold På lite snø ELLER ved spesielle værforhold kan det i noen tilfeller gjøre større skade enn gavn om vi kjører løyper. I slike tilfeller kjører vi ikke løyper, men avventer bedre forhold!
Nevelrunden*, Lunkefjell*, Nordseterlia*, Veslerunden*, Rautjern*, Fjell løypa* og Lortvika* Gode forhold Gode forhold
23. mars – 29. mars Reina, Melsjøen, Skogsløypa Gode forhold Greie forhold *Løyper markert med * krever mye snø og godt grunnlag. Vi kan ikke kjøre her før grunnlaget og snømengden er bra nok.
Nevelrunden*, Lunkefjell*, Nordseterlia*, Veslerunden*, Rautjern*, Fjell løypa* og Lortvika* Gode forhold Greie forhold
30. mars – 5. april Pellestova, Reina, Melsjøen, Skogsløypa, Gode forhold Gode forhold Løypa sør om Reinsvann mot Pellestova åpnes kun om grunnlaget er bra nok! Dette krever vanligvis god frost i bakken og ca 30-50 cm snø.
Nevelrunden*, Lunkefjell*, Nordseterlia*, Veslerunden*, Rautjern*, Fjell løypa* og Lortvika* Gode forhold Gode forhold

 

 

Informasjon om feiing

By | Nordseter Fjellgrend | No Comments

På årsmøtet ble det ytret ønske om at styret fant ut mer angående feiing av piper da noen hadde hørt at dette skulle gjøres på vårt felt i år.

Etter å ha vært i kontakt med Lillehammer Region Brannvesen – Feierseksjonen har jeg fått opplyst at feiing på Nordseter vil bli utført til høsten. Hver enkelt vil få tilsendt brev til sin hjemmeadresse angående dette, og en liste med mulige datoer som man kan velge fra. Feiervesenet ønsker at eier er til stedet da de helst skal inn for å sjekke røykvarslere og slukkeutstyr.

Under finner dere litt informasjon angående utstyr som må være tilgjengelig og linker til ytterligere informasjon.

Det er krav om typegodkjent takstige på alle tak som har ikke er flate, uansett type tak. Takstigen skal gå fra nedre kant på taket og forbi pipen. Hvis pipen er høyere enn 1.2 meter over tak så må det også være plattform ved pipen.

Det skal også være stige tilgjengelig og antisklibrakett for denne festet til takrenne.

Informasjon om krav finner man her:

Forskrift: http://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-01-29-123

Feierseksjonen, div. informasjon: http://www.lrbv.no/vis_dynamisk.asp?ID=19

Takstige får man på de fleste byggvarehus og hos blikkenslagere. Pris for 4 meter stige ligger på kr. 1500-2500,- avhengig av type og sted. Skruene som benyttes til feste har en gummipakning, men det anbefales å bruke fugemasse i tillegg.

Her er linker til noen produsenter hvor man finner montasjeanvisninger:

http://www.jemtland.no/?action=artikkel&sub=display&id=35&menuid=35

http://www.lobas.no/html/Taksikring/taksikringsutstyr/takstiger.aspx

http://tbtaksikring.no/category/takstige-universal/

http://vvprodukter.no/produkter_og_tjenester/tak_feiestige/ (produserer etter mål)