Velforeninger

Påskeskirenn 2016

By | Nordseter Fjellgrend | No Comments

NFGH-Oversiktsbilde før start NFGH-Nesten imål NFGH-Mot mål 2 NFGH-Mot mål 1 NFGH-Klare til start NFGH-Hopper 6 NFGH-Hopper 5 NFGH-Hopper 4 NFGH-Hopper 3 NFGH-Hopper 2 NFGH-Hopper 1 NFGH-Arrangører og svaring på oppgaver

For andre gang ble påskeskirenn arrangert (nærmer seg nå tradisjon). Løypemaskinen hadde laget et grunnlag for en løype og en hoppbakke, mens arrangementskomiteen med renngeneral Anniken i spissen, godt hjulpet av familie og andre ordnet resten. Stor takk til dere og til Harald som ordnet med mange premier.

Været var ikke som i fjor, men likevel møtte det enda flere. Harald var også i år starter, mens Anniken og Arild noterte svar ved mål. Flest riktig svar på hva man så langs løypa som ikke hørte hjemme der, og svar på quiz var grunnlaget for kåring av vinnere.

I tillegg til skirennet var det pølsegrilling og hopping.

2016-04-20 Einar Gløersen

Nordseter Fjellgrend – Påskeskirennet 2015

By | Nordseter Fjellgrend | No Comments

HaraldInformerer Hopping RennetHarStartet

Nordseter Fjellgrends første påskeskirenn ble avviklet i strålende vær og med over femti oppmøtte. Siden arrangementskomiteen (Anniken) var delvis sykmeldt tok Harald på seg å informere om arrangementet og starte renndeltagerne. Anniken stod ved målgang og delte ut quizer der man i tillegg til å løse denne, måtte skrive ned hvilke ting man så langs løypa som ikke hørte hjemme i naturen.

Deltagerne fikk utdelt medaljer og det vanket premie til de tre med flest poeng. Etter konkurransen var det pølsegrilling og hopping. Lengste hopp ble målt til ca. 5 meter.

Takk til alle som bidro til arrangementet.

2015-04-06 Einar Gløersen

Informasjon om feiing

By | Nordseter Fjellgrend | No Comments

På årsmøtet ble det ytret ønske om at styret fant ut mer angående feiing av piper da noen hadde hørt at dette skulle gjøres på vårt felt i år.

Etter å ha vært i kontakt med Lillehammer Region Brannvesen – Feierseksjonen har jeg fått opplyst at feiing på Nordseter vil bli utført til høsten. Hver enkelt vil få tilsendt brev til sin hjemmeadresse angående dette, og en liste med mulige datoer som man kan velge fra. Feiervesenet ønsker at eier er til stedet da de helst skal inn for å sjekke røykvarslere og slukkeutstyr.

Under finner dere litt informasjon angående utstyr som må være tilgjengelig og linker til ytterligere informasjon.

Det er krav om typegodkjent takstige på alle tak som har ikke er flate, uansett type tak. Takstigen skal gå fra nedre kant på taket og forbi pipen. Hvis pipen er høyere enn 1.2 meter over tak så må det også være plattform ved pipen.

Det skal også være stige tilgjengelig og antisklibrakett for denne festet til takrenne.

Informasjon om krav finner man her:

Forskrift: http://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-01-29-123

Feierseksjonen, div. informasjon: http://www.lrbv.no/vis_dynamisk.asp?ID=19

Takstige får man på de fleste byggvarehus og hos blikkenslagere. Pris for 4 meter stige ligger på kr. 1500-2500,- avhengig av type og sted. Skruene som benyttes til feste har en gummipakning, men det anbefales å bruke fugemasse i tillegg.

Her er linker til noen produsenter hvor man finner montasjeanvisninger:

http://www.jemtland.no/?action=artikkel&sub=display&id=35&menuid=35

http://www.lobas.no/html/Taksikring/taksikringsutstyr/takstiger.aspx

http://tbtaksikring.no/category/takstige-universal/

http://vvprodukter.no/produkter_og_tjenester/tak_feiestige/ (produserer etter mål)

Om Nordseter Vel

By | Nordseter Vel | No Comments

Dette er situasjonen før Årsmøte 2014 i april. Dersom anbefalingene i «Hva vil vi med Nordseter» blir vedtatt og oppslutningen om Nordseter Vel blir slik som vi håper så vil denne beskrivelsen bli noe omskrevet.

Nordseter Vel ble etablert i 1952 og har i 60 år organisert hytteeiere i det sentrale Nordseter-området.  I dag er det ca 180 medlemmer.  Vellet som er en møteplass for hytteeiere, grunneiere og næringsdrivende arbeider for en positiv videreutvikling av Nordseter som ferie og rekreasjonsområde.  Det er etablert et meget positivt samarbeid med andre foreninger, næringsdrivende og rettighetshavere i hele Nordseter-området.

Vi legger vekt på å videreføre Nordseters særpreg med utgangspunkt i seterløkkene, de grønne lungene, kulturlandskapet med de gamle tråkkene og råkene og ikke minst det unike skiløypenettet vinterstid. Ved å være medlem i Nordseter Vel får hytteeiere en mulighet til å ta del i og påvirke dette arbeidet.

I ulike uttalelser om utvikling av Nordseter har vi lagt vekt på følgende holdninger:

1.      Det er ønskelig med en videreutvikling av Nordseter.

2.      Nordseters unike profil må bevares og videreutvikles på en kontrollert måte.

3.      Utbygging må ikke komme i konflikt med ferdsel i snaufjellet

4.      Hyttene bør plasseres og bygges slik at de i størst mulig grad passer inn i naturen.

5.      Hytter og veier bør plasseres i organiserte felt med vertikale og horisontale grønne korridorer mellom (urørt natur) som sikrer kontakten med naturen og anledning til å ferdes fritt uten å trå hytteeiere for nær.

6.      Et sammenhengende skiløypenettet må skjermes (uten kryssing av brøytet bilvei).

Vi er aksjonær i Nordseter Utvikling BA som er et selskap som gjennomfører aktiviteter det er enighet om. Det arbeides med å få inn flere interessegrupper på eiersiden.

Sammen med Nordseter Utvikling BA utreder vi nå mulighetene for større tilbud med skitrekk og nedfart i begge de etablerte løypene. Her vil hytteeierne trolig få tilbud om å delta direkte i selskapsdannelse mot rabatt i forbindelse med bruk. Dette er først og fremst et tilbud til barna, men også for eldre som vil transporteres de verste bakkene opp til snaufjellet. Mange hytteeierbarn vil få en ”ski-in” og ”ski-out” mulighet som regnes som en stor fordel for barn (og foreldre), samt en verdiøkning for hytteeierne.

Nordseter Vel har et budsjett på rundt kr 80 000.  Av dette går mer enn 75 % som bidrag til løypepreparering av skiløyper.  Vi har også bidratt til opparbeiding og klopping av stier sommerstid. De øvrige velforeningene bidrar også økonomisk til løypepreparering

Løypeprepareringen har et årlig budsjett på rundt kr 300 000. Ny feltutbygging vil trolig kreve nye traseer som tilførsel til ”hovedløypene”.  Vi synes det er naturlig at hytteeierne bidrar med en betydelig andel av dette, og vi mener at dagsturistene også bør bidra mer enn de gjør i dag (stort sett ingenting). Vi må derfor etter vår oppfatning være forberedt på å øke vårt pengebidrag og styrke vår påvirkning slik at alle som bruker løypene, bidrar i årene som kommer.

Derfor er det viktig at alle hytteeierne på Nordseter blir en del av det organiserte arbeidet med å tilrettelegge for fritidsaktiviteter på fjellet.  Ved å bli medlem i Nordseter Vel er man en del av dette fellesskapet. Årskontingenter er for tiden kr. 350 pr år, hvorav kr. 250 går til løypepreparering. I tillegg selges oblater for kr. 50 pr stk. Inntektene går uavkortet til finansiering av løypepreparering.