Nordseter Fjellgrend

Påskeskirenn 2016

By | Nordseter Fjellgrend | No Comments

NFGH-Oversiktsbilde før start NFGH-Nesten imål NFGH-Mot mål 2 NFGH-Mot mål 1 NFGH-Klare til start NFGH-Hopper 6 NFGH-Hopper 5 NFGH-Hopper 4 NFGH-Hopper 3 NFGH-Hopper 2 NFGH-Hopper 1 NFGH-Arrangører og svaring på oppgaver

For andre gang ble påskeskirenn arrangert (nærmer seg nå tradisjon). Løypemaskinen hadde laget et grunnlag for en løype og en hoppbakke, mens arrangementskomiteen med renngeneral Anniken i spissen, godt hjulpet av familie og andre ordnet resten. Stor takk til dere og til Harald som ordnet med mange premier.

Været var ikke som i fjor, men likevel møtte det enda flere. Harald var også i år starter, mens Anniken og Arild noterte svar ved mål. Flest riktig svar på hva man så langs løypa som ikke hørte hjemme der, og svar på quiz var grunnlaget for kåring av vinnere.

I tillegg til skirennet var det pølsegrilling og hopping.

2016-04-20 Einar Gløersen

Nordseter Fjellgrend – Påskeskirennet 2015

By | Nordseter Fjellgrend | No Comments

HaraldInformerer Hopping RennetHarStartet

Nordseter Fjellgrends første påskeskirenn ble avviklet i strålende vær og med over femti oppmøtte. Siden arrangementskomiteen (Anniken) var delvis sykmeldt tok Harald på seg å informere om arrangementet og starte renndeltagerne. Anniken stod ved målgang og delte ut quizer der man i tillegg til å løse denne, måtte skrive ned hvilke ting man så langs løypa som ikke hørte hjemme i naturen.

Deltagerne fikk utdelt medaljer og det vanket premie til de tre med flest poeng. Etter konkurransen var det pølsegrilling og hopping. Lengste hopp ble målt til ca. 5 meter.

Takk til alle som bidro til arrangementet.

2015-04-06 Einar Gløersen

Informasjon om feiing

By | Nordseter Fjellgrend | No Comments

På årsmøtet ble det ytret ønske om at styret fant ut mer angående feiing av piper da noen hadde hørt at dette skulle gjøres på vårt felt i år.

Etter å ha vært i kontakt med Lillehammer Region Brannvesen – Feierseksjonen har jeg fått opplyst at feiing på Nordseter vil bli utført til høsten. Hver enkelt vil få tilsendt brev til sin hjemmeadresse angående dette, og en liste med mulige datoer som man kan velge fra. Feiervesenet ønsker at eier er til stedet da de helst skal inn for å sjekke røykvarslere og slukkeutstyr.

Under finner dere litt informasjon angående utstyr som må være tilgjengelig og linker til ytterligere informasjon.

Det er krav om typegodkjent takstige på alle tak som har ikke er flate, uansett type tak. Takstigen skal gå fra nedre kant på taket og forbi pipen. Hvis pipen er høyere enn 1.2 meter over tak så må det også være plattform ved pipen.

Det skal også være stige tilgjengelig og antisklibrakett for denne festet til takrenne.

Informasjon om krav finner man her:

Forskrift: http://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-01-29-123

Feierseksjonen, div. informasjon: http://www.lrbv.no/vis_dynamisk.asp?ID=19

Takstige får man på de fleste byggvarehus og hos blikkenslagere. Pris for 4 meter stige ligger på kr. 1500-2500,- avhengig av type og sted. Skruene som benyttes til feste har en gummipakning, men det anbefales å bruke fugemasse i tillegg.

Her er linker til noen produsenter hvor man finner montasjeanvisninger:

http://www.jemtland.no/?action=artikkel&sub=display&id=35&menuid=35

http://www.lobas.no/html/Taksikring/taksikringsutstyr/takstiger.aspx

http://tbtaksikring.no/category/takstige-universal/

http://vvprodukter.no/produkter_og_tjenester/tak_feiestige/ (produserer etter mål)