Skihyttevegen Hytteeierforening

Årsmøte 2014

By | Skihyttevegen Hytteeierforening | No Comments

Årsmøte 2014 i Skihyttevegen Hyttteeierforening avholdes i Nordseter Fjellstue Skjærtorsdag 17. april klokken 0900.

Innkalling m/saksliste og saksdokumenter finnes som vedlegg her under.

Etter det formelle årsmøtet blir det anledning til å samtale om saker som angår oss på Nordseter. Det blir korte orienteringer fra Nordseter Vel og Nordseter Utvikling BA.

Geografi og historie

By | Skihyttevegen Hytteeierforening | No Comments

Foreningens vedtekter definerer foreningens geografiske område: Eiere av tomter og eksisterende hytter i området, avgrenset av reguleringsgrensen mot fjellet og mot gammel slalåmtrase og mot Nordsetervegen og mot reguleringsgrensen mot Høgfjellia (samt enkelte eiere innenfor planområdet Høgfjellia) tilbys også medlemskap i foreningen på samme vilkår som de som er forpliktet til å delta. Det samme gjelder tre eiendommer beliggende på sørsiden og langs Skihyttevegen umiddelbart ovenfor Skogsløypa samt de eiendommene som ligger langs Skogsløypa mot sør/Sjusjøen — alle tilliggende og brukere av Skihyttevegen.

Lillehammer kommune har nylig gjort Skihyttevegen «offisiell» og tildelt 136 eiendommer veinummer/adresse.  Det er registeret 92 eiendommer med bygninger.

Med denne nye definisjonen av Skihyttevegen kan en på enkleste måten definere foreningens nedslagsfelt slik: De eiendommene som har Skihyttevegen som adresse.

Fra 1950-tallet var dette et veglag som hadde ett formål; sommerdrift av Skihyttevegen. På 2000-tallet etablerte tre grunneiere (Åge Langsethagen, Olav Sørby og Annie Haavemoen) Nordseter Panorama AS som sto for en etter forholdene storstilt utbygging langs en forlenget Skihytteveg.  Utbyggingen besto i å oppgradere og forlenge Skihyttevegen, etablere vann- og avløpssystem og selge tomter med vei, vann og avløp.  Skihyttevegen Hytteeierforening, som en videreføring av det gamle veglaget, ble stiftet den 2. november 2007 og fikk fort tilbake ansvaret for hele Skihyttevegen.  Den 1. juli 2012 overtok hytteeierforeningen vann- og avløpsanlegget fra Nordseter Panorama AS som nå har fullført sitt oppdrag og er avviklet. Skihyttevegen VA-anlegg har en kapasitet på 200 hytter hvorav 81 er reservert for Høgfjellia.

Vann og avløp

By | Skihyttevegen Hytteeierforening | No Comments

Den 1. juli 2012 overtok Skihyttevegen Hytteeierforeningen vann- og avløpsanlegget i Skihyttevegen fra Nordseter Panorama AS som nå har fullført sitt oppdrag og er avviklet. Skihyttevegen VA-anlegg har en kapasitet på 200 hytter hvorav 81 er reservert for Høgfjellia. I dag er 55* i Skihyttevegen og ca 55 i Høgfjellia tilknyttet.

* Inkludert 12 Eiendommer i Skihyttevegen, hvorav pt 10 som er tilknyttet via Høgfjellias VA-nett, men som ikke er del av Høgfjellia-feltet (ESHVA-området – ref Lars Skjeggestad).