Innkalling og dokumenter til årsmøte Skjærtorsdag 24. mars 2016