Beskrivelse av området og historien

Nordseter ligger 850 m.o.h og bare 14 km fra Lillehammer. Stedet er preget av skogstrekninger, fjellvidder og fiskevann. Det tradisjonelle seterlivet med ku og geiter har opphørt på Nordseter, men sauene fra Lillehammer beiter fortsatt her. Turistbedriftene på Nordseter vil tilby og utvikle tilbud på grunnlag av naturbaserte aktiviteter og ønsker å bevare stedets preg av fred og ro. Nordseter har preparerte skiløyper i både skog- og fjellterreng. Sommerstid er er fjellet tilgjengelig både på sykkel, til fots eller på hesteryggen. Området er velegnet for tursykling. Det arbeides kontinuerlig med å opprettholde og bedre fisket i fjellvannene.

Nordseter har hoteller, kirke, servicesenter, skitrekk og to mindre slalombakker. Overnattingskapasiteten er 900 senger ved hoteller og hytter. Dessuten er ca 500 private hytteeiendommer. Det er flere daglige avganger med buss til og fra Lillehammer.