Skiløyper i Lillehammerfjellet vinteren 2015

By 3. mars 2015 Nyheter No Comments

Nordseter Utvikling B/A (NUV) sørger for løyper til Pellestova (vest for Reinsvatnet), Reinaåsen, Melsjøoset, til Lunken fra Melsjøen, Nevelvatnet rundt, Raudtjernet rundt, skogsløypa til Sjusjøen og Nordseterlia rundt. NUV har også et samarbeide med Øyer og Sjusjøen som gir tilgang til et stort løypenett. Vinteren 2014 var preget av mye nedbør, og var derfor svært ressurskrevende med tanke på vedlikehold av løypene. I perioden nov-13 til april-14 brukte NUV ca kr.480.000,- eksl.mva. på løypekjøring i Lillehammerfjellet, noe som tilsvarer hele budsjettet til NUV. Vi er derfor helt avhengig av den økonomiske støtten vi får fra bl.a. hytte- og leilighetsforeningene. I tillegg mottar vi følgende bidrag:

  • Lillehammer kommune kr.175.000,-
  •  Fåberg Østfjell kr.35.000,-,
  • Nordseter Hytte og Fjellstue kr. 56.000,- eksl.mva,
  • Nordseter Fjellpark kr. 56.000,- eksl.mva,
  • Skjellerudsveen Parkering kr.12.000,- eksl.mva
  •  Nevra Apartment kr.4.000,- eksl.mva

Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen og Eidsiva har NUV gjennomført en utbedring av brua ved Nevelosen, Høgfjellia og Reina Bru. Dette har vært nødvendig for at dagens løypemaskiner skal kunne passere.

Nordseter Utvikling BA er en dugnadsbasert forening, og det er viktig at ingen er i tvil om at løypebidragene i sin helhet går til vedlikehold av skiløyper i Lillehammerfjellet.

Med bakgrunn i det produktet vi nå leverer så håper vi dere som skiløpere og brukere av Lillehammerfjellet kan bidra økonomisk til vår drift av skiløyper.

Kontonummer til Nordseter Utvikling BA er 2095.06.25687. Merk betalingen med ”drift av skiløyper 2015 og navn”

 

På forhånd, tusen takk for bidraget.
Nordseter, mars 2015
Nordseter Utvikling B/A
Petter Nordbye