UTBEDRING AV LØYPETRASEER

Grunnet lite nedbør første del av vintersesongen 2015-2016 ble det avdekket et behov for å utbedre deler av løypenettet, slik at løypemaskinen får enklere tilgang.

Følgende tre partier blir nå utbedret:

  1. Skogsløypa fra kafeen til Skihyttevegen
  2. P-plass(Nordseter) og opp mot Nevelosen (3-400 meter)
  3. Nevelosvegen (Containervegen)

 Utbedringen består av følgende:

  1. Kviste trær langs løypene og planere ut enkelte partier
  2. Fjerne kratt
  3. Fjerne steiner langs Nevelosvegen da disse kan skade sporfreseren